ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Компанія пропонує невизначеному колу фізичних осіб-відвідувачів веб-сайту go-proxy.com/ (далі – сайт) укласти Публічний договір (далі – договір) про надання послуг постачання програмного забезпечення (далі – послуга).

1.1.1. Відвідувач – це фізична особа, що відвідує сайт без статусу Клієнт Компанії;

1.2. Цей договір є договором приєднання на умовах встановлених Компанією у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

1.3. Згодою Відвідувача на укладання договору та ацептом його умов є направлення запиту до Компанії про надання послуги через визначені на сайті канали зв’язку (далі – запит). 

1.4. Акцепт цього договору Відвідувачем надає йому статус Клієнта.

1.5. Акцепт цього договору Відвідувачем є безумовною згодою з будь-якою умовою цього Договору, та передумовою звернення до Компанії з проханням надати послуги.

1.6. У цьому договорі послуга постачання програмного забезпечення (Код 77264000-3 ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник) – це надання Клієнтам доступу до спеціального програмного забезпечення (далі – ПО), що створює можливість виконувати непрямі запити до інших мережних ресурсів.

1.7. Персональні дані Відвідувачів та Клієнтів обробляються Компанією відповідно до Політики конфіденційності сайту, яка складена з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”, Типового порядку з обробки персональних даних Уповноваженого зі справ людини Верховної Ради України та Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року “Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільний рух таких даних (Загальний регламент про захист даних)” (GDPR).

1.8. Компанія, Відвідувачі та Клієнти згадуються разом як Сторони та окремо як Сторона.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Компанія надає послугу на підставі запиту Клієнта, який має містити відомості про обраного оператора й тарифний план, та сплати стовідсоткового завдатку за неї. Компанія має 24 (двадцять чотири) години для надання відповіді на запит.

2.2. Компанія має забезпечити Клієнта послугою протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин після надання відповіді на запит та підтвердження отримання винагороди.

2.3. Компанія надає Клієнту послугу у порядку та строк відповідно до обраного та оплаченого ним тарифу.

3. ВИНАГОРОДА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Розмір винагороди та строк користування послугою визначається відповідно до вартості та тривалістю тарифів, що знаходяться на сайті.

3.2. Розмір винагороди зазначається у доларах США та виплачується у гривні відповідно до офіційного курсу НБУ щодо долару США на день сплати винагороди.

3.3. Клієнт зобов’язується сплатити винагороду Компанії у виді 100 (сто) відсоткового завдатку за послугу за допомогою системи інтернет-еквайрінгу через платформу Monobank (АТ “УНІВЕРСАЛ БАНК”) на розрахунковий рахунок Компанії.

3.4. Для підтвердження факту сплати винагороди та надання послуги Клієнт може отримати електронну квитанцію шляхом введення своєї електронної пошти в спеціальну форму, що надається платформою monobank.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Компанія має право:

4.1.1. Отримувати винагороду за надані послуги у порядку та строк, визначені цим Договором;

4.1.2. Змінювати вартість тарифів та/або тарифних планів в односторонньому порядку;

4.1.3. Призупиняти, блокувати або забороняти використання програмного забезпечення, наданого Компанією Клієнту, в разі, якщо експлуатація такого програмного забезпечення призводить або може призвести до аварійних ситуацій, порушення системи безпеки або умов надання послуг;

4.1.4. Призупинити надання послуг повністю або в частині, якщо навантаження, створювана наданої обчислювальною потужністю, так само як і вхідними або вихідними інтернет-трафіком, створює неприйнятні умови для експлуатації технічних засобів Компанії або впливає на якість, в тому числі безпеку, надання послуг іншим клієнтам Компанії;

4.1.5. Припиняти протягом терміну дії цього Договору надання послуг з метою проведення планового технічного обслуговування засобів зв’язку та іншого обладнання, що використовується їх надання;

4.1.6. Припиняти протягом терміну дії цього Договору надання послуг, якщо Клієнт порушив взяті на себе зобов’язання за цим Договором.

4.2. Компанія зобов’язана:

4.2.1. Надавати послуги Клієнтам у порядку та строк, визначені цією офертою;

4.2.2. Обробляти персональні дані Відвідувачів та Клієнтів відповідно до Політики конфіденційності сайту.

4.3. Клієнт має право:

4.3.1. Отримати послуги у порядку та умовах, визначені цим Договором;

4.3.2. Звернутися до Компанії з вимогою повернути винагороду за неякісно надану послугу;

4.3.3. Випробувати безкоштовний 3 (трьох) часовий доступ до послуги, якщо Компанія буде мати можливість надати його.

4.4. Клієнт зобов’язаний:

4.4.1. Надавати винагороду Компанії у порядку та строк, визначені цим Договором;

4.4.2. Використовувати послуги відповідно цього Договору, законодавства України та не скоювати жодну з наступних дій:

 • публікація або передача будь-якої інформації, поширення якої суперечить законодавству України та/або нормам міжнародного права;
 • публікація, передача або перегляд матеріалів порнографічного характеру;
 • поштовий спам, а також інші види спаму;
 • брут, кардінг, фішинг, будь-які види зломів;
 • використання ПО для скачування за допомогою торрент-клієнтів;
 • використання ПО для платіжних систем і онлайн-банкінгів;
 • вчинення дій, спрямованих на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення);
 • вчинення дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі Інтернет (комп’ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація даних на цьому ресурсі.

4.5. Заборонено:

4.5.1. Використовувати для досягнення наступних цілей:

4.5.1.1 Заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних кордонів чи державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель або споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або розв’язання військового конфлікту.

4.5.1.2. Нецензурні прямі й непрямі образи в чий-небудь бік, зокрема ті, що ґрунтуються на етнічній, расовій чи релігійній приналежності, а також висловлювання, які мають шовіністичний характер.

4.5.1.3. Образлива поведінка та вирази стосовно Компанії.

4.5.1.4. Розміщення замовлень та реклами:

 • ïтоварів і послуг, які порушують чинне законодавство України та/або право інтелектуальної власності Третіх осіб.
 • ïтоварів і послуг, що не відповідають цій Угоді.
 • ïтроянських програм, вірусів, інтернет-хробаків, програм для злому чи несанкціонованого доступу до інформації, а також інших «хакерських» програм, які можуть завдати шкоди програмному забезпеченню та/або комплектувальним частинам інформаційних систем.
 • ïпов’язаних з розсиланням спаму, а також розробкою програмного забезпечення для здійснення таких розсилок.
 • ïспоживачами яких є суб’єкти з Російської Федерації та Республіки Білорусь.

4.5.1.5. Публікація наступної інформації:

 • ïявної та прихованої реклами сторонніх сайтів, включно з реферальними посиланнями та посиланнями на сайти аналогічної спрямованості.
 • ïреклами швидкого заробітку.
 • ïбудь-яких повідомлень та оголошень, пов’язаних з отриманням незаконного доходу, зокрема доходів від здійснення шахрайських дій.
 • ïбудь-яких повідомлень та оголошень, що містять інформацію про незаконне розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів та прекурсорів.
 • ïщо містить нецензурну лексику.
 • ïщо провокує конфлікти на політичній, расовій, релігійній, національній або іншій неприязні.
 • ïщо порушує права законних правовласників.
 • ïнецільового розсилання рекламної інформації в особистих повідомленнях.
 • ïпроєктів, що створені з метою залучення до MLM та пірамідних схем.
 • ïпроєктів та вакансій, пов’язаних з наданням інтимних послуг, а також виробництвом, транслюванням або ретранслюванням еротичних, порнографічних фото-, відео- та аудіоматеріалів.
 • ïпроєктів та вакансій, пов’язаних з діяльністю релігійних сект, а також з наданням окультних послуг.
 • ïпроєктів і вакансій, які передбачають заробіток за допомогою вебкамер, чатів та форумів, якщо їхня діяльність суперечить чинному законодавству України.
 • ïпроєктів і вакансій, пов’язаних з виконанням робіт або наданням послуг у сфері звідництва.
 • ïконкурсів, пов’язаних з виробництвом еротичних та/або порнографічних матеріалів.

4.6. У випадку використання послуг Компаній для забороненої діяльності, Компанія припиняє надання відповідних послуг Клієнту та передає дані Клієнта правоохоронним органам для притягнення особи до відповідальності.

5. СЛУЖБА ПІДТРИМКИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. Служба підтримки працює з 10.00 до 17.00 за Київським часом.

5.2. Прийом запитів від користувачів здійснюється через акаунт у Telegram @goproxy_com з можливістю для надання відповіді на запит протягом 24 (двадцяти чотирьох) годин. 

5.3. У разі недоступності послуги протягом понад 24 (двадцяти чотирьох) годин у 1 (одному) календарному місяці, Компанія надає компенсацію в розмірі неробочого часу, наприклад: сервер не працював 48 годин, ми компенсуємо вам 48 годин.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1. Компанія надає Клієнту невиключну ліцензію на право використання ПО на весь час дії договору на території усього світу з моменту згоди Клієнта на укладання договору.

6.2. Клієнт має право використовувати ПО будь-яким способом, не порушуючи законодавство будь — якої країн та умов цього договору;

6.3. Вартість надання права користування ПО включена у розмір винагороди.

6.4. Клієнт зобов’язаний не надавати іншим фізичним та/ або юридичним особам право використання ПО за субліцензією.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ

7.1. Компанія не несе відповідальності:

За якісне і безперебійне функціонування, доступність окремих сегментів мережі Інтернет, підтримуваних третіми особами;

За прямий або непрямий збиток (в тому числі упущену вигоду), заподіяну Клієнту в зв’язку з користуванням чи не користуванням Послуг;

За доступність інформації, розміщеної Клієнтом, для всіх сегментів мережі Інтернет через особливості функціонування сегментів, підтримуваних третіми особами;

За інформацію, що розміщується Клієнтом, працездатність програмного забезпечення, встановленого без участі Компанії.

За працездатність і сумісність програмного забезпечення, розробленого Клієнтом або третіми особами;

За доступ третіх осіб до закритої інформації Клієнта, в тому числі до облікових даних, що стався з вини Клієнта, а також за наслідки такого доступу;

За шкоду будь-якого роду, понесений Клієнтом через розголошення останнім своїх облікових даних;

Відповідальність за достовірність персональних даних, наданих Клієнтом;

За працездатність програмних засобів третіх осіб;

За будь-які довільні збої ПО або генерування ПО помилок, внаслідок яких Клієнту було призупинено надання послуги, або послуга надається не в повному обсязі;

За будь-які довільні збої у електромережах, що живлять апаратне забезпечення необхідне для функціонування ПО, та зв’язку з інтернетом;

Компанія не є відповідачем або співвідповідачем в тому випадку, якщо дії Клієнта принесли фінансовий, моральний або фізичну шкоду третім особам.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та / або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, які істотно перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, військові дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торгових операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, знищення апаратного та/або програмного забезпечення за допомогою якого Компанія надає послуги, а також при виникненні інших подібних обставин, що не залежать від волі сторін (далі – “Форс-мажорні обставини»).

8.2. Сторона, що зазнала впливу обставин непереборної сили, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

8.3. У випадках настання форс-мажорних обставин термін виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором продовжується відповідно періоду, протягом якого діють такі форс-мажорні обставини та / або їх наслідки.

8.4. Сторона, що посилається на дії форс-мажорних обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.

8.4.1. Якщо Компанія посилається на знищення апаратного та/або програмного забезпечення, то вона не зобов’язана надавати документальне підтвердження цього.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

9.1. Договір вступає в силу з моменту приєднання Відвідувача до цього Договору та триває до розірвання договору однією зі Сторін.

9.2. Сторони можуть розірвати договір за взаємною згодою.

9.3. Компанія може розірвати договір за власним бажанням, повідомивши про це Клієнта за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання через засоби зв’язку, якими Клієнт звернувся до Компанії.

9.4. Клієнт може розірвати договір за власним бажанням, повідомивши про це Компанію за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання через засоби зв’язку, якими Клієнт звернувся до Компанії.

9.5. Компанія залишає за собою право змінювати цей договір у будь-який момент та будь-яким способом без попереднього повідомлення та/або погодження з Відвідувачами та Користувачами. Зміни набирають чинності з моменту зміни дати набрання чинності у нижній частині сторінки.

10. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

10.1. Сторони не мають права передавати власні права та обов’язки, що виникають при укладенні цього Договору, будь-якій Третій стороні.

10.2. У разі визнання одного чи декількох положень цього договору нікчемними або такими, що втратили силу, інші положення цього договору не втрачають чинності.

10.3. Цей договір складено у двох екземплярах (варіантах), українською та англійською мовами. При виникненні розбіжностей у тлумаченні положень цього договору переважну силу має україномовний варіант.

10.4. Усі терміни, які використовуються у цьому договорі, але не отримали визначення, тлумачаться відповідно до законодавства України та ділової практики.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Go-proxy

Адреса: Saperne Pole St, 45, Kyiv, Ukraine, 01042

Електронна адреса: contact@go-proxy.com

03.10.23

main-img
back-img
front-top
front-botoom